Lista aktualności Lista aktualności

Pożegnanie

POŻEGNANIE

Z żalem informujemy, że w dniu 19 maja 2024 roku zmarł wieloletni Nadleśniczy Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie Pan Henryk Dunaj.

Pracę zawodową w Lasach Państwowych, po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, rozpoczął w 1965 roku, najpierw jako stażysta, a potem – adiunkt w Nadleśnictwie Leśny Dwór.

1 grudnia 1968 roku objął funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Czarne Człuchowskie, którą pełnił nieprzerwanie do chwili przejścia na emeryturę w dniu 16 marca 2006 roku.

W tym okresie nadleśnictwo, z jednoobrębowego, liczącego nieco ponad 8 tysięcy hektarów „urosło” do jednego z największych w OZLP, a później RDLP Szczecinek – do ponad 28 tysięcy hektarów.

Był wychowawcą wielu pokoleń leśników, znajdujących później zajęcie na różnych, również bardzo eksponowanych stanowiskach w Lasach Państwowych.

Pan Nadleśniczy znany był również z zaangażowania w pracę na rzecz społeczności lokalnej przez co zyskał poważanie i szacunek.

W dowód uznania Jego zasług został wielokrotnie wyróżniany i odznaczany odznaczeniami branżowymi i państwowymi.

W zmarłym tracimy nauczyciela, mentora, recenzenta, a nade wszystko Przyjaciela.

Niech Las, któremu poświęcił całe swoje życie szumi nad Jego grobem.

Rodzinie oraz bliskim i przyjaciołom szczere kondolencje składają kierownictwo i pracownicy Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie.


aktualności aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku