Lista aktualności Lista aktualności

Zbiorowe Polowanie Szkoleniowe

W dniu 15 listopada 2013r. na terenie OHZ Czarne Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie zostało zorganizowane zbiorowe polowanie szkoleniowe. Przeprowadzone zostało metodą cichych pędzeń z ambon, wzorem polowania szkoleniowego, które odbyło się w naszym OHZ 30 stycznia 2013r.; w celu dalszego promowania metody cichych pędzeń, dzięki którym nie następuje rozproszenie zwierzyny w miotach. Uczestniczyli w nim nadleśniczowie nadleśnictw z terenu RDLP Szczecinek oraz zaproszeni goście, łącznie 39 myśliwych oraz 7 gości.

Zbiórka uczestników polowania szkoleniowego była zaplanowana na godzinę 07:00 rano, na miejscu postoju pojazdów w oddz. 120a leśnictwa Bagnica, przy drodze krajowej nr 25. Po krótkim posiłku regenerującym myśliwi i goście przesiedli się do samochodów obsługi polowania i wszyscy w zwartej kolumnie udali się na miejsce odprawy, do oddz. 209b leśnictwa Lestnica.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez gospodarza terenu Pana Nadleśniczego Zbigniewa Wełnińskiego i Pana Sławomira Cichonia  Dyrektora RDLP w Szczecinku, głos został przekazany Prowadzącemu polowanie – Leśniczemu ds. Łowieckich Panu Władysławowi Mielniczkowi, który sprawdził listę obecności, przedstawił uczestników obsługi - pracowników Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, a także delegowanych do pomocy w obsłudze pracowników z sąsiednich nadleśnictw. W dalszej kolejności zaprezentował mioty przewidziane do polowania, gatunki i płeć zwierzyny które można pozyskać, z doprecyzowaniem jeleni-byków, a następnie przeprowadził szkolenie BHP w trakcie którego poinformował zebranych o obowiązujących podczas polowania zasadach.

W dalszej częsci odbyło się losowanie stanowisk. Zaproszonym gościom zostało zaproponowane uczestnictwo w polowaniu w formie samodzielnego siedzenia na wylosowanej ambonie/zwyżce – z możliwości tej skorzystał Pan Mirosław Sobkowiak Prezes Oficyny Wydawniczej FOREST, który nasze polowanie szkoleniowe uwieczniał aparatem fotograficznym. Drugi wariant przewidywał „dokwaterowanie" na ambonę/zwyżkę gościa do myśliwego i z tego skorzystała większość gości, m.in. Pani Anna Paszkiewicz Dyrektor RDLP ds. Ekonomicznych w Szczecinku.

Po profesjonalnie przeprowadzonej odprawie myśliwi i goście zostali rozwiezieni na ambony i zwyżki w I miocie. W tym czasie naganka zajęła miejsca w ustalonych rejonach i o godzinie 09:00 rozpoczęło się pierwsze pędzenie.

Pierwszy miot trwał od godz. 09:00 do godz. 11:00. Po jego zakończeniu uczestnicy polowania wrócili na miejsce zbiórki na posiłek.

Wśród kolejno zjeżdżających na śniadanie myśliwych dało się wypatrzeć dwóch myśliwych ze złomami – Panowie Grzegorz Jaworski i Roman Lecko mieli na rozkładzie po jednej sarnie-kozie. Strzały trzeciego myśliwego do dzika okazały się nieskuteczne, dlatego też po posiłku i rozjechaniu się polujących i gości na drugi miot, tropiciel wraz z podprowadzającym przystąpili do poszukiwań postrzałka. Niestety, pomimo wysiłku nie udało się odszukać postrzelonej sztuki.

W trakcie opolowywania drugiego miotu trwały przygotowania do pokotu.

Po zakończeniu drugiego pędzenia polujący zaczęli się zjeżdżać, natomiast komisja w tym czasie zliczała ilości strzelonej zwierzyny i oddanych strzałów z poszczególnych stanowisk.

O godz. 15:00 Sygnaliści wezwali wszystkich zgromadzonych na zbiórkę i rozpoczął się pokot. Po meldunku złożonym przez Nadleśniczego Panu Dyrektorowi został przedstawiony pokot - na rozkładzie znalazł się: jeleń byk – ósmak nieregularny, jeleń łania, jeleń cielak, dzik i cztery sarny kozy.

Królem polowania został Pan Andrzej Wróbel ze Słowińskiego Parku Narodowego, który oddając skuteczny strzał do jelenia byka zdobył najwięcej punktów. Pierwszym V-ce Królem został Pan Czesław Jereczek z Nadleśnictwa Łupawa pozyskując łanię i cielaka, a drugim V-ce Królem Pan Krzysztof Ojelnik z Nadleśnictwa Gościno mający na rozkładzie dzika. Królem pudlarzy został Pan Janusz Rynkiewicz Łowczy ZO PZŁ w Koszalinie za trzykrotne spudłowanie do dzika.

Po koronacji Króla i I-go i II-go V-ce Króla sygnaliści odegrali sygnały na otrąbienie pokotu, które zgodnie z wielowiekową tradycją zostały wysłuchane bez nakrycia głów.

Na zakończenie części terenowej polowania głos zabrał Dyrektor RDLP w Szczecinku, dziękując nadleśniczym i gościom za przybycie, oraz nagance i obsłudze polowania za sprawne jego przeprowadzenie, a następnie tradycyjnie głos został oddany dla Króla polowania. Sygnałem „Darz Bór" ogłoszono koniec polowania. Wszyscy zaproszeni goście udali się następnie na miejsce zbiórki w leśnictwie Bagnica, po swoje auta, a następnie do Studio 2000 w Czarnem na posiłek.

W STUDIO 2000 głos zabrał ponownie Pan Dyrektor podsumowując całokształt przeprowadzonego szkolenia, składając podziękowania wszystkim uczestnikom polowania. Szczególne słowa uznania skierował do organizatorów, za trud włożony w profesjonalną organizację i przygotowanie.

Również Pan Nadleśniczy Zbigniew Wełniński podziękował zgromadzonym za udział.  Szczególne podziękowania złożył dla całej załogi Nadleśnictwa Czarne za sprawne przeprowadzenie szkolenia.

Polowanie szkoleniowe zostało zakończone w miłej, koleżeńskie atmosferze uroczystym obiadem, któremu wtórowały Sygnały myśliwskie.


aktualności aktualności

Baza noclegowa RDLP w Szczecinku Baza noclegowa RDLP w Szczecinku