Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
598332011, kom. 696457001
59 8332015
   ul. Długa 2
   77-330 Czarne
Nadleśniczy
Grzegorz Karasek
598332011 , kom. 662 146 796
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Bąk
598332011 , kom. 696 457 034
Główny Księgowy
Jan Witko
598332011, kom. 696 457 004
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Mariusz Ginda
598332708, kom.668 847 438
Osoba odpowiedzialna za zwalczanie szkodnictwa leśnego oraz ochronę mienia Nadleśnictwa
Mariusz Ginda
kom. 668847438
Telefon alarmowy dotyczący zniszczeń miejsc rozrodu i lęgów ptaków
Agnieszka Beńko
kom. 600 950 988

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Sieńko
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 612, IP: 1105612
Marzena Marecka
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 613, IP: 1105613
Dorota Rot
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 613, IP: 1105613
Grażyna Matulewicz
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 612, IP: 1105612
Monika Orynycz
Starszy księgowy - (sprzedaż drewna)
Tel.: 598332011 w 614, IP: 1105614, kom. 696457037
Monika Stankiewicz
Księgowy- (sprzedaż drewna)
Tel.: 598332011 w 614, IP: 1105614, kom. 696457037
Małgorzata Tomczyk
Księgowy (kasa)
Tel.: 598332011 w 615, IP: 1105615, kom. 696457037

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Tadeusz Beńko
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 598332011 w 671, IP: 1105671, kom. 696457005
Magdalena Wojciechowska
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 598332011 w 673, IP 1105673
Lidia Bojar-Birosz
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 598332011 w 672, IP 1105672, kom. 696457030
Elżbieta Kosierkiewicz
Sekretarka
Tel.: 598332011 w 100, IP 1105100

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Ginda
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 598332708, kom.
Andrzej Dunaj
Strażnik leśny
Tel.: 598332011 w 221, IP: 1105221

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agnieszka Zawadka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 598332011 w 131, IP: 1105131

Stanowisko ds. informatyki

Adrian Przybyłko
Specjalista ds. informatyki
Tel.: kom 668847432

Inżynier nadzoru

Daniel Wilma
Inżynier nadzoru
Tel.: 598332011 w 129, IP: 1105129 kom. 696457022
Marcin Mielniczek
Inżynier nadzoru
Tel.: 598332011 w 129, IP: 1105129 kom. 660795814
Błażej Chmielewski
Inżynier nadzoru
Tel.: 728 847 062

Dział Gospodarki Leśnej

Robert Jurowski
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i szkółkarstwa
Tel.: 598332011 w 332, IP: 1105332, kom. 692 432 923
Romuald Stankiewicz
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i łowiectwa
Tel.: 598332011 w 334, IP: 1105334, kom. 696 457 038
Monika Malmon
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 598332011 w 334, IP: 1105334 kom. 696 457 018
Agnieszka Beńko
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: 598332011 w 333, IP: 1105333, kom. 600 950 988
Marzena Krawczak
Specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 598332011 w 332, IP: 1105332, kom. 696 457 015