Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
598332011, kom. 696457001
59 8332015
   ul. Długa 2
   77-330 Czarne
Nadleśniczy
Romuald Zblewski
598332011, kom. 883 321 337
Zastępca Nadleśniczego
Grzegorz Bąk
598332011 , kom. 696 457 034
Główny Księgowy
Jan Witko
598332011 w 611, IP: 1105611, kom. 696 457 004
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta
Manfred Ruckemann
598332708, kom. 696457033

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Sieńko
księgowy
Tel.: 598332011 w 612, IP: 1105612
Dorota Rot
księgowy
Tel.: 598332011 w 613, IP: 1105613
Elżbieta Kosierkiewicz
starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 613, IP: 1105613
Grażyna Matulewicz
księgowy
Tel.: 598332011 w 612, IP: 1105612
Monika Orynycz
księgowy - (sprzedaż drewna)
Tel.: 598332011 w 614, IP: 1105614, kom. 696457037
Monika Stankiewicz
referent ds. księgowości - (sprzedaż drewna)
Tel.: 598332011 w 614, IP: 1105614, kom. 696457037
Małgorzata Tomczyk
księgowy (kasa)
Tel.: 598332011 w 615, IP: 1105615, kom. 696457037

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Tadeusz Beńko
Sekretarz
Tel.: 598332011 w 671, IP: 1105671, kom. 696457005
Agnieszka Sieńko
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 598332011 w 672, IP: 1105672, kom. 696457030
Marzena Krawczak - zastępstwo prowadzi Pani Lidia Bojar Birosz
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 598332011 w 672, IP 1105672, kom. 696457030
Lidia Bojar-Birosz
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 598332011 w 673, IP 1105673, kom. 696457030
Ewa Cywińska
sekretarka
Tel.: 598332011 w 100, IP 1105100, kom. 696457001

Posterunek Straży Leśnej

Manfred Ruckemann
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję komendanta posterunku Straży Leśnej
Tel.: 598332708, kom. 69645033
Andrzej Dunaj
strażnik leśny
Tel.: 598332011 w 221, IP: 1105221

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agnieszka Zawadka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 598332011 w 131, IP: 1105131

Stanowisko ds. informatyki

Kacper Kobyłecki
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 598332011 w 571, IP: 1105571, kom 668847432

Inżynier nadzoru

Romuald Stankiewicz
Inżynier nadzoru
Tel.: 598332011 w 129, IP: 1105129 kom. 696457038
Marcin Mielniczek
Inżynier nadzoru
Tel.: 598332011 w 129, IP: 1105129 kom. 660795814

Dział Gospodarki Leśnej

Aleksandra Łuczak - zastępuje Robert Jurowski
Specjalista Służby Leśnej ds. łowiectwa i stanu posiadania
Tel.: 598332011 w 332, IP: 1105332, kom. 692432923
Daniel Wilma
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 598332011 w 332, IP: 1105332, kom. 696457022
Monika Malmon
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 598332011 w 334, IP: 1105334 kom. 696457018
Agnieszka Beńko
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: 598332011 w 333, IP: 1105333, kom. 600950988
Paweł Winnicki
Specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i szkółkarstwa
Tel.: 598332011 w 334, IP: 1105334, kom. 696457015