Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
598332011, kom. 696457001
59 8332015
   ul. Długa 2
   77-330 Czarne
Nadleśniczy
Grzegorz Bąk
598332011 , kom. 696 457 034
Zastępca Nadleśniczego
Marcin Mielniczek
598332011 , kom. 660 795 814
Główny Księgowy
Jan Witko
598332011, kom. 696 457 004
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Mariusz Ginda
598332708, kom.668 847 438
Osoba odpowiedzialna za zwalczanie szkodnictwa leśnego oraz ochronę mienia Nadleśnictwa
Mariusz Ginda
kom. 668847438
Telefon alarmowy dotyczący zniszczeń miejsc rozrodu i lęgów ptaków
Agnieszka Beńko
kom. 600 950 988

Dział Gospodarki Leśnej

Robert Jurowski
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i szkółkarstwa
Tel.: 598332011 w 332, IP: 1105332, kom. 692 432 923
Zofia Bala
p.o. Specjalisty Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i łowiectwa
Tel.: 598332011 w 334, IP: 1105334, kom. 696 457 015
Monika Malmon
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu
Tel.: 598332011 w 334, IP: 1105334 kom. 696 457 018
Agnieszka Beńko
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: 598332011 w 333, IP: 1105333, kom. 600 950 988
Robert Glazer
Specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu i stanu posiadania
Tel.: 598332011 w 332, IP: 1105332, kom. 728 934 986

Dział Finansowo - Księgowy

Halina Sieńko
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 612, IP: 1105612
Marzena Marecka
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 613, IP: 1105613
Dorota Rot
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 613, IP: 1105613
Grażyna Matulewicz
Starszy księgowy
Tel.: 598332011 w 612, IP: 1105612
Monika Orynycz
Starszy księgowy - (sprzedaż drewna)
Tel.: 598332011 w 614, IP: 1105614, kom. 696457037
Monika Stankiewicz
Księgowy- (sprzedaż drewna)
Tel.: 598332011 w 614, IP: 1105614, kom. 696457037
Małgorzata Tomczyk
Księgowy (kasa)
Tel.: 598332011 w 615, IP: 1105615, kom. 696457037

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Tadeusz Beńko
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: 598332011 w 671, IP: 1105671, kom. 696457005
Magdalena Wojciechowska
Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji
Tel.: 598332011 w 673, IP 1105673, kom. 668847436
Lidia Bojar-Birosz
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 598332011 w 672, IP 1105672, kom. 696457030
Aneta Ziegert - Purol
Sekretarka
Tel.: 598332011 w 100, IP 1105100

Inżynier nadzoru

Daniel Wilma
Inżynier nadzoru
Tel.: 598332011 w 129, IP: 1105129 kom. 696457022
Błażej Chmielewski
Inżynier nadzoru
Tel.: 598332011 w 128, IP: 1105128 kom. 728847062
Romuald Stankiewicz
Inżynier nadzoru
Tel.: 696 457 038

Stanowisko ds. Pracowniczych

Agnieszka Zawadka
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 598332011 w 131, IP: 1105131

Stanowisko ds. informatyki

Adrian Przybyłko
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 598332011 w 571, IP: 1105571 kom. 668847432

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Ginda
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 598332708, kom. 668847438
Andrzej Dunaj
Strażnik leśny
Tel.: 598332011 w 221, IP: 1105221