Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stałe miejsca do używania ognia w lesie

Nadleśnictwo posiada wyznaczone stałe miejsca do używania ognia w lesie.

  1. Leśnictwo Sarniak oddział  316 j – miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w Sarniaku
  2. Leśnictwo Dzików oddział 138 s  –  miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe przy Szkółce Leśnej  w  Iwiu.
  3. Leśnictwo Grodzisko oddział 248 a – przy ścieżce pieszo-rowerowej w leśnictwie Gwieździn tzw. Kaczy Dołek.

Regulaminy korzystania z miejsc znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa  w zakładce TURYSTYKA.

Zgodnie z art. 30 pkt.3  Ustawy o lasach.

W lasach  oraz na terenach  śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.