Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie zostało utworzone w 1945 roku na powierzchni 9594 ha, z czego byłe lasy państwowe zajmowały powierzchnię 8947 ha a lasy drobnej własności prywatnej 646 ha. Według "Prowizorycznego planu urządzania lasu" sporządzonego w 1947 roku Nadleśnictwo zostało podzielone na 10 leśnictw: Dyminek, Smolary, Jelnia, Międzylesie, Ługi, Jesionówka, Dębno, Zdroje, Sarnia Góra, Nowiny. W 1979 roku w wyniku II rewizji planu urządzania lasu granice Nadleśnictwa dostosowano do istniejącego podziału administracyjnego a także podzielono jego powierzchnię (27.588 ha) na 3 obręby leśne: obręb Czarne, Międzybórz i Rzeczenica. Obecnie obszar Nadleśnictwa zajmuje powierzchnię 25 558,2860 ha i położony jest na terenie 3 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Aktualnie nadleśnictwo funkcjonuje w oparciu o V rewizję planu urządzania lasu obowiązującą do 31. 12. 2021 roku, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska nr DLP-Lpn-611-7/18424/12/JŁ. Aktualny zasięg terytorialny Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie, obejmujący obręby: Czarne, Międzybórz i Rzeczenica określony został zarządzeniem Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 2 grudnia 2010 r. Nadleśnictwo podzielono na 17 leśnictw, Gospodarstwo Szkółkarsko - Nasienne i Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Teren Nadleśnictwa tworzy rozległą równinę poprzecinaną korytami rzek: Gwdy, Czernicy, Białej, Szczyry, Brdy i Debrzynki i leży w obrębie działu wodnego dorzeczy Odry i Wisły. Zgodnie z obowiązującą regionalizacją przyrodniczo-leśną kraju Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie leży w III Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej, dzielnicy Borów Tucholskich oraz dzielnicy Pojezierza Krajeńskiego.