Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie składa się z trzech obrębów leśnych:

1.       Czarne – 7.410 ha

2.       Międzybórz – 9.117 ha

3.       Rzeczenica – 9.030 ha

Teren Czarnego na powierzchni 80 ha leży w woj. zachodnio-pomorskim, pozostała część to woj. pomorskie. W sumie obejmuje 6 gmin: Rzeczenica, Miasto i Gmina Czarne, Przechlewo, Debrzno i Biały Bór.

Pow. Nadleśnictwa Czarne Człuch. to 25.557,32 ha, z czego 23.239,24 ha stanowią drzewostany. Lasy ochronne zajmują pow. 4.785 ha, rezerwaty 411 ha.