Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadzór na gospodarką leśną w lasach prywatnych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie Starosta Człuchowski powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie.

Powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych w zasięgu działania Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie wynosi 175 ha, z czego 163 ha są objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu i Inwentaryzacją Stanu Lasu za lata 01.01.2012 – 31.12.2021r.

W ramach sprawowanego nadzoru Nadleśnictwo służy radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów we właściwym prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy doradzają właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną, udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych, a w razie wystąpienia szkodliwych organizmów zagrażających trwałości lasu będą też wykonywać zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych.