Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Działalność edukacyjna w nadleśnictwie nieprzerwanie prowadzona jest od szeregu lat. Początkowo skupiała się głównie na spotkaniach pracowników służby leśnej z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz przedszkolakami. Kontakty te w kolejnych latach się zacieśniały poprzez organizowane konkursy, pogadanki, lekcje terenowe, oraz różnorodne akcje prowadzone na szeroką skalę, jak np. „ Dokarmianie zwierzyny leśnej", „Dzień ziemi", czy szeroko rozpropagowana akcja pod nazwą „Sprzątanie świata".

Dobra współpraca nadleśnictwa ze strażą pożarną oraz z lokalnymi parafiami przyczyniła się do przeprowadzenia corocznych pogadanek dotyczących ochrony przeciwpożarowej i zasad prawidłowego zachowania się w lesie. Pogadanki wygłaszane były w szkołach podstawowych jak również na zebraniach wiejskich.

Znajdująca się na terenie leśnictwa Sarniak ścieżka przyrodniczo-edukacyjna jest obiektem licznie odwiedzanym przez osoby wypoczywające w lesie. W celach edukacyjnych organizowane są tam wycieczki młodzieży szkolnej. Z oznakowanego tablicami informacyjnymi szlaku wszyscy mogą uzyskać wiele ciekawych informacji o lesie, żyjących tam zwierzętach, prowadzonych zabiegach gospodarczych oraz funkcjach pełnionych przez las. Dużą atrakcję stanowią znajdujące się tam obiekty typu: platforma widokowa, kapliczka leśna, ptasia remiza, urządzenia łowieckie

Miejsce edukacyjne położone w miejscowości Sarniak, będące również elementem ścieżki, służy miejscowej ludności do organizowania imprez i spotkań towarzyskich. Organizowane są tam również spotkania z okazji Dnia dziecka, pikniki, lekcje terenowe, a odpowiednio przygotowane i zabezpieczone miejsce umożliwia rozpalenie ogniska.

Utworzona w 2007 roku w biurowcu nadleśnictwa Izba pamięci stała się obiektem, w którym zgromadzony został podręczny sprzęt leśny, który na przestrzeni mijających lat zastąpiony został nowocześniejszym. Ponadto umiejscowione zostały tam liczne, cenne z uwagi na zawartość i wiek cenne dokumenty, mapy i zdjęcia.

       Izba udostępniona jest dla zwiedzających a opiekujący się nią pracownik nadleśnictwa oprowadza odwiedzających i udziela informacji na temat zgromadzonych zbiorów. Mogą się tam również odbywać lekcje tematyczne z dziećmi z miejscowych szkół.

W minionym okresie nadleśnictwo organizowało cyklicznie akcję „Sprzątania świata", której głównym celem było zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz oczyszczenie ze śmieci wyznaczonych rejonów leśnych. Liczny udział dzieci z miejscowych szkół pozwolił na zlikwidowanie wielu dzikich wysypisk śmieci.

Zimą organizowane są akcje dokarmiania ptaków i zwierzyny leśnej połączone z częścią rekreacyjną. Akcje te przyczyniają się do zwrócenia uwagi na konieczność pomagania zwierzętom w najtrudniejszy okresie, jakim jest zima. Leśnicy wtedy mają okazję opowiedzieć dzieciom o zwyczajach zwierząt ich przysmakach a także przeprowadzić tematyczne quizy lub konkursy. Dzieci natomiast, mają okazję wyłożenia do paśników samodzielnie uzbieranej karmy oraz wykazania się posiadaną wiedzą przyrodniczą.

           Podsumowanie akcji kończy się wręczeniem nagród i dyplomów dla osób najbardziej zaangażowanych w akcję a dla wszystkich przygotowane jest ognisko z kiełbasą oraz dobra zabawa.

Nadleśnictwo, co roku organizuje różnorodne konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ta forma edukacji pozwala na rozwój wyobraźni, fantazji, rozwija uzdolnienia plastyczne wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwia ich na piękno otaczającej przyrody.