Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna społeczeństwa jest obecnie jednym z podstawowych zadań, jakie stawiają przed sobą Lasy Państwowe. Edukacja ma na celu upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu.


Lekcje organizowane przez naszych pracowników  są bezpłatne. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy głównie do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych , gimnazjów, liceów. Główną formą zajęć, jakie proponujemy grupom wycieczkowym są spotkania na ścieżkach edukacyjnych, salach dydaktycznych oraz ,,Lekcje w lesie".

Nasze Nadleśnictwo dysponuje również zarówno nieodpłatnymi, jak i odpłatnymi materiałami edukacyjnymi, takimi jak: foldery, mapy, książki i broszury informujące o obiektach edukacyjnych, bogactwie przyrodniczym nadleśnictwa, pracy leśników, zasadach zachowania się w lesie i zagrożeniach lasu.