Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie jest położone w przeważającej części na terenie województwa Pomorskiego, powiat Człuchowski, jedynie północno - zachodnia część nadleśnictwa leży na terenie województwa Zachodniopomorskiego, powiat Szczecinecki.

Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie

leżą w Krainie III – Wielkopolsko - Pomorskiej, w dzielnicy:

1.    Borów Tucholskich (obręb Międzybórz i północno-zachodnia część obrębu Rzeczenica);

2.    Pojezierza Krajeńskiego,

a)   Mezoregionie

b )  Wysoczyzny Krajeńskiej (obręb Czarne i południowo-wschodnia część obrębu Rzeczenica).

 

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie w odniesieniu do ogólnej sieci geograficznej położone jest między 16o52'25'' a 17o13'18'' długości geograficznej wschodniej oraz między 53o30'55'' a 53o50'22'' szerokości geograficznej północnej.

 

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie charakteryzuje się bogactwem elementów hydrograficznych. Przez Nadleśnictwo przebiega granica zlewni Wisły (wschodnia część Nadleśnictwa) reprezentowanej przez rzeki: Brda, Ruda i Stopica oraz zlewni Odry, z której występują: Gwda, Czernica, Biała, Gnilec, Mokrzenica, Szczyra, Chrząstawa i Debrzynka.

 

Obszar Nadleśnictwa jest ubogi w jeziora. Na terenie obrębu Czarne występują trzy jeziora: Czarne, Gardzkie i Kaczy Staw a na granicy wschodniej obrębu Rzeczenica - dwa: Jezioro Szczytno Wielkie w zasięgu Nadleśnictwa i Krępsko (poza zasięgiem). W obrębie Międzybórz jezior brak.

 

Największą powierzchnię Nadleśnictwa zajmują: Bśw – 14286,60 ha (60,3%), BMśw – 5387,70 ha (22,7%), BMw – 1647,29 ha (7,0%) i LMśw – 1470,24 ha (6,2%). Pozostałe siedliska zajmują w sumie 3,8%, w tym: 2,1% (497,39 ha) – Lśw, 0,5% (128,82 ha) – LMw, 0,5% (106,31 ha) - Ol, reszta występuje symbolicznie.

Siedliska lasowe występują łącznie na 9,4% powierzchni, a siedliska borowe na 90,6%.

 

 

 

Podział na leśnictwa na mapce  poniżej