Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Większość pomników przyrody występujących na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie to okazałe stare drzewa stanowiące pozostałości dawnych lasów i parków dworskich oraz trzy głazy narzutowe, będące tworami przyrody nieożywionej.