Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o Plan Urządzenia Lasu, na okres od 1.01.2022 do 31.12.2031 r. zatwierdzony decyzją Ministra Klimatu i Środowiska.

Materiały do pobrania