Wydawca treści Wydawca treści

Telefony Alarmowe N-ctwa Czarne Człuchowskie

 

Od dnia 1 marca do dnia 31 października każdego roku trwa okres akcji bezpośredniej.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego podawany jest na stronie IBL

Mapa zagrożenia pożarowego dla całej Polski

W razie zauważenia pożaru zawsze informuj

odpowiednie służby

Zadzwoń na 998 lub 112

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

 - ochrony przeciwpożarowej

 Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie 


tel. 59 83 32 708
tel. kom. 696 457 035