Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

Kod ostoi

Nazwa

Pow.
w (ha)

B

Drzewostany na siedliskach bagiennych

47,21

E

D-stany stanowiące enklawy wśród pól

2,97

N

D-stany o cechach zbliżonych do naturalnych

6,46

R

Rezerwaty przyrody

31,44

T

D-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce

16,33

W

D-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych

34,22

Z

D-stany na źródliskach i strefach wysieków

2,41

Ogółem Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie

141,04