Wydawca treści Wydawca treści

Dzrewostany referencyjne

Kod ostoi

Nazwa

Pow.
w (ha)

B

Drzewostany na siedliskach bagiennych

50,03

E

D-stany stanowiące enklawy wśród pól

2,71

N

D-stany o cechach zbliżonych do naturalnych

6,45

R

Rezerwaty przyrody

31,43

T

D-stany na obszarach o zwiększonej trudności przy pozyskaniu i zrywce

16,46

W

D-stany na nadbrzeżnych strefach ekotonowych

33,78

Z

D-stany na źródliskach i strefach wysieków

2,15

Ogółem Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie

143,01