Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

 

Hodowla lasu

 

Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie trwałości lasów i ich wzbogacenie poprzez dążenie do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna i innych użytków na zasadach reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Nadleśnictwo realizuje zadania z zakresu hodowli lasu zgodnie z obowiązującym planem urządzenia lasu opracowanym na okres od 01.01.2012r do 31.12.2021r. Rozmiar prac odnowieniowych i pielęgnacyjnych na ten okres przedstawia się następująco:

 

  • odnowienia                                             - 2420 ha
  • zalesienia                                                - 10 ha
  • pielęgnowanie gleby                              - 2040 ha
  • pielęgnowanie upraw (CW)                  - 2310 ha
  • pielęgnowanie młodników (CP)            - 2874 ha
  • wprowadzanie podszytów                     - 52 ha

 

Na terenie Nadleśnictwa funkcjonuje gospodarstwo nasienno-szkółkarskie.  Produkcja materiału sadzeniowego oparta jest na własnej bazie nasiennej. W szkółce hodowane są sadzonki drzew i krzewów na pokrycie zapotrzebowania Nadleśnictwa oraz zalesień realizowanych w ramach PROW. Nadwyżki sadzonek sprzedawane są dla miejscowej ludności. Nadleśnictwo położone jest w regionie 302 (mateczny dla sosny).

 

Uznane są:

- 5 wyłączone drzewostany nasienne sosny zwyczajnej o łącznej pow. 48,84 ha,

- 13 drzew matecznych sosny zwyczajnej

- gospodarcze drzewostany nasienne : sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej, buka zwyczajnego, olszy czarnej i dębu czerwonego

- źródła nasion – klona zwyczajnego, klona jawora, graba zwyczajnego, lipy drobnolistnej, olszy szarej